• Pall Palsson

Meðal aldur fasteignakaupenda að hækka

Árið 2007 var meðalaldur kaupenda að eldra fjölbýli 38 ár, en á síðasta ári var meðalaldur kaupenda 41 ár.